Přejít k hlavnímu obsahu

Rotační voltmetr (generating voltmeter) Samostatnou skupinu elektrostatických voltmetrů tvoří rotační voltmetry. Jejich činnost není na rozdíl od voltmetrů popsaných v předchozích dílech založena na…
Principy K měření elektrických veličin je u většiny přístrojů využito některého z dobře popsaných fyzikálních jevů – nejčastěji je to využití elektromagnetismu. Vzhledem ke konstrukci přístrojů a…
Měření elektrických veličin a jevů je stále se rozvíjející kategorie. Začátek měl základy v analogových přístrojích, dnešek je především digitální. Měření elektrických veličin se rozvíjí velmi rychle…
Měření elektrických veličin a jevů je stále se rozvíjející kategorie. Začátek měl základy v analogových přístrojích, dnešek je především digitální. Měření elektrických veličin se rozvíjí velmi rychle…
Elektřina, tedy její poznávání a využití, se na první pohled může jevit jako záležitost historicky velmi mladá. Elektřinou se ale zabývali už ve starém Řecku. A ve starém Egyptě si nemohli nevšimnout…
Měření napětí a proudu se jeví jako celkem snadná záležitost. Stačí vzít správný přístroj, připojit a lze měřit. U velmi malých napětí a proudů to ale problém je. Na opačné straně spektra, u velkých…
Měření délek patrně představuje jeden z nejkošatějších oborů v oblasti měření. Tento díl se naposledy zastaví ve strojírenství a stavebnictví a seznámí s některými nástroji a metodami určenými k…
Délka – ve strojírenství rozměr – je jedna ze základních měřených veličin. Od dávnověku až do současné doby bylo vynalezeno a používá se velké množství měřicích přístrojů a nástrojů. Měření Délka…
Délka je jedna z prvních veličin, která byla měřena. V současnosti má velké rozpětí hodnot, které nabývá. Na jednom konci spektra měření lze měřit velikosti základních částic a molekul, na druhém…
V minulém článku jste se dozvěděli o  interalovém měření času a mechanických i elektronických hodinách. Dnes Vám přínáší pokračování článku a dozvíte se něco o atomových hodinách a další…