Přejít k hlavnímu obsahu

Ultrakompaktní víceotáčkový bezkontaktní senzor RSM-2800 od firmy NOVOTECHNIK Aplikace •    Mobilní stroje  •    Pohony •    Tiskařské a…
Poslední část věnovaná můstkovým obvodům. Maxwellův můstek Maxwellův indukční můstek se používá k výpočtu vlastní indukčnosti. V tomto můstku jsou ramena bc a cd čistě odporová, zatímco fázová…
Můstků je velké množství a je možné, že právě v tuto chvíli vzniká další. Stále však platí, že můstky slouží pro usnadnění nebo pro umožnění měření některých elektrických veličin. A to je místo pro…
Při měření stále řešíme podobné problémy: to, co měříme, bývá často moc velké nebo moc malé a my si musíme nějak pomoci, abychom dosáhli možnosti měřit. Jednou z cest je měření s pomocí obvodů…
Přes různorodost osciloskopů existuje určitá sada parametrů, která osciloskop charakterizuje. Na úspěšném měření se podílí také sondy, přivádějící signál do osciloskopu. A jaké jsou ty nejvýkonnější…
Spolu se zvyšující se komplikovaností a automatizací různých řídicích systémů se zvyšují i nároky na měřicí techniku, kam patří také osciloskopy. Propojení výpočetní techniky (logické signály) a…
Měřicí přístroje mají ve velké většině jeden velký problém: měří veličinu, většinou jen jednu. Výstupem je pak číselná hodnota. Ale jak změřit rychlé a dynamické děje? Jak zachytit ty děje, které se…
Z názvu těchto přístrojů by se mohlo zdát, že digitální měřicí přístroje jsou plně digitální. Opak je pravdou – snímače jsou analogové a k digitalizaci dochází až v analogově digitálním převodníku…
Z názvu těchto přístrojů by se mohlo zdát, že digitální měřicí přístroje jsou plně digitální. Opak je pravda – snímače jsou analogové a k digitalizaci dochází až v analogově digitálním převodníku…
Měření elektrických veličin a jevů je stále se rozvíjející kategorie. Začátek měl základy v analogových přístrojích, dnešek je především digitální. Základem měření jsou snímače, které využívají…