Přejít k hlavnímu obsahu

OMB 452UNI

OMB 452UNI

UNIVERZÁLNÍ SLOUPCOVÝ ZOBRAZOVAČ - 50 LED s displejem

Modelová řada OMB 452 jsou panelové programovatelné tříbarevné sloupcové zobrazovače s pomocným displejem a nastavitelnou LCD stupnicí. Přístroje jsou navrženy jako rozměrová náhrada přístrojů ZEPAKOMP.
Typ OMB 452UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupu, snadno konfigurovatelných v menu přístroje.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s vícekanálovým 24 bitovým sigma-delta převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

  • vodorovný bargraf - 50 LED s displejem a LCD stupnicí
  • multifunkční vstup (DC, PM, RTD, T/C, DU)
  • digitální filtry, tára, linearizace
  • velikost DIN 160 x 80 mm
  • napájení 10…30 V AC/DC nebo 80…250 V AC/DC

Rozšíření

  • komparátory

  • datový výstup

  • analogový výstup

  • záznam naměřených hodnot

 

Vstup
DC
Rozsah
volitelný v menu
±60 mV
> 100 MOhm
Vstup U
±150 mV
> 100 MOhm
Vstup U
±300 mV
> 100 MOhm
Vstup U
±1200 mV
> 100 MOhm
Vstup U
PM
Rozsah
volitelný v menu
0…20 mA
< 400 mV
Vstup I
4…20 mA
< 400 mV
Vstup I
±2 V
1 MOhm
Vstup U
±5 V
1 MOhm
Vstup U
±10 V
1 MOhm
Vstup U
±40 V
1 MOhm
Vstup U
OHM
Rozsah
volitelný v menu s automatickou změnou rozsahu
0…100 Ohm
0…1 kOhm
0…10 kOhm
0…100 kOhm
Připojení
2, 3 nebo 4drátové
RTD
Typ
volitelný v menu
EU > 100/500/1 000 Ohm s 3 850 ppm/°C
-50°…450°C
RU > 50 Ohm s 3 910 ppm/°C
-200°…1 100°C
RU > 100 Ohm s 3 910 ppm/°C
-200°…450°C
US > 100 Ohm s 3 920 ppm/°C
-50°…450°C
Připojení
2, 3 nebo 4drátové
Ni
Typ
volitelný v menu
Ni 1 000/10 000 s 5 000 ppm/°C
-50°…250°C
Ni 1 000/10 000 s 6 180 ppm/°C
-50°…250°C
Připojení
2, 3 nebo 4drátové
Cu
Typ
volitelný v menu
Cu 50/100 s 4 260 ppm/°C
-50°…200°C
Cu 50/100 s 4 280 ppm/°C
-200°…200°C
Připojení
2, 3 nebo 4drátové
T/C
Typ
volitelný v menu
J (Fe-CuNi)
-200°…900°C
K (NiCr-Ni)
-200°…1 300°C
T (Cu-CuNi)
-200°…400°C
E (NiCr-CuNi)
-200°…690°C
B (PtRh30-PtRh6)
300°…1 820°C
S (PtRh10-Pt)
-50°…1 760°C
R (Pt13Rh-Pt)
-50°…1 740°C
N (Omegalloy)
-200°…1 300°C
L (Fe-CuNi)
-200°…900°C
DU
Rozsah
Nastavení se provede ve dvou krocích:
1. nastavení číselné hodnoty pro počátek a konec rozsahu potenciometru
2. kalibrace pozice jezdce pro počátek a konec dráhy potenciometru
Napájení potenciometru
2 VDC/6 mA, odpor potenciometru > 500 Ohm
Rozšíření "A" DC
Rozsah
volitelný v menu
±0,1 A
<300 mV
Vstup I
±0,25 A
<300 mV
Vstup I
±0,5 A
<300 mV
Vstup I
±1 A
<30 mV
Vstup I
±5 A
<160 mV
Vstup I
±100 V
20 MOhm
Vstup U
±250 V
20 MOhm
Vstup U
±500 V
20 MOhm
Vstup U
Rozšíření "B" 3x PM
Rozsah
volitelný v menu
0…20 mA
<400 mV
Vstup 2, 3, 4 - I
4…20 mA
<400 mV
Vstup 2, 3, 4 - I
±2 V
1 MOhm
Vstup 2, 3, 4 - U
±5 V
1 MOhm
Vstup 2, 3, 4 - U
±10 V
1 MOhm
Vstup 2, 3, 4 - U
±40 V
1 MOhm
Vstup 2, 3, 4 - U
Externí vstupy
Počet
3 vstupy, na kontakt
Funkce
OFF Bez funkce
HOLD Zastavení měření (volitelně: Displej - Analogový výstup - Limity)
LOCK Blokování tlačítek na předním panelu
BLOK.K. Blokování tlačítek na předním panelu
B.HESL. Blokování přístupu no menu LIGHT/PROFI
TARA Aktivace Táry
NUL. TA. Nulování Táry
NUL. M.M. Nulování Min/Max. hodnoty
ULOZ Aktivace záznamu dat (rozšíření RTC/FAST)
NUL. PA. Nulování paměti (rozšíření RTC/FAST)
KAN. A Zobrazení hodnoty "Kanál A"
MAT. FN. Zobrazení hodnoty "Matematická funkce"
PREP. Postupné nebo BCD přepínání kanálů
Zobrazení
Rozsah displeje
2x 50 LED
horní řada zobrazuje vstupní hodnotu, dolní nastavené meze
Barva sloupce
červená/zelená/oranžová
Výška displeje
14 mm
Barva displeje
červená, zelená
Stupnice
LCD podsvětlená a volně programovatelná
Signalizační LED
T Tára (zelená)
M Min./Max. hodnota (zelená)
A, B, C, D Kanály A, B, C, D (oranžová)
Popis
poslední dva znaky displeje lze použít pro zobrazení měřených veličin
Desetinná tečka
nastavitelná v menu - pevná nebo plovoucí
Jas displeje
nastavitelný v menu
Zobrazované hodnoty
Kan A Hodnota z kanálu A
Fil. A Hodnota z kanálu A po úpravě digitálním filtrem
Mat. Fn. Hodnota matematické funkce
Max. Maximální hodnota
Min. Minimální hodnota
Nastavení
Ovládání
Přístroj se ovládá i nastavuje dvěma tlačítky a točítkem umístěným na předním panelu
Vybrané funkce lze ovládat i přes externí vstupy
Menu
LIGHT Obsahuje jen položky potřebné pro základní nastavení přístroje s přístupem přes heslo
PROFI Plné nastavení přístroje s přístupem přes heslo
USER Uživatelské menu libovolných položek vybraných z LIGHT/PROFI s přístupem bez hesla
Volitelné funkce
Tlačítkům "Left", "Up", "Down", "Enter" je možné přiřadit další volitelné funkce
NUL. M.M. Nulování Min/Max hodnoty
NUL. TA. Nulování Táry
MENU Přímý přístup na vybranou položku Menu
DOC. H. Dočasné zobrazení vybraných hodnot
TARA Aktivace funkce Tára
PREP. 1 Přepínání kanálů na displeji
ULOZ Start záznamu naměřených dat do paměti přístroje
NUL. PA. Nulování paměti naměřených dat
Přesnost a funkce přístroje
TK
50 ppm/°C
Přesnost
±0,1 % z rozsahu + 1 digit
±0,15 % z rozsahu + 1 digit (RTD, T/C)
(pro zobrazení 9999 a 5 měř./s)
Přesnost měření st. konce
±1,5°C
Rychlost měření
0,1…40 měření/s
Přetížitelnost
2x; 10x (t < 30 ms) - ne pro > 250 V a 5 A
Rozlišení (RTD, T/C)
1°C, 0,1°C, 0,01°C
Kompenzace vedení (RTD, OHM)
< 30 Ohm
Kompenzace st. konce
nastavitelná -20°…99°C, automatická
Linearizace
lineární interpolací v 50 bodech (pouze přes OM Link)
Digitální filtry
aritmetický průměr z 2…100 měření
plovoucí průměr z 2…30 měření
exponenciální průměr z 2…100 měření
zaokrouhlení nastavení zobrazovacího kroku pro displej
Funkce
Tára určená k vynulování displeje při nenulovém vstupním signálu
Min/max hodnota registrace min./max. hodnoty dosažené během měření
Špičková hodnota na displeji se zobrazuje pouze max. nebo min. hodnota
Matematické funkce
polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, mocnina, odmocnina
Matematické operace mezi vstupy
součet a podíl
Záznam hodnot
Záznam naměřených dat do paměti přístroje
RTC perioda - 1 s…1 den, čas-datum-hodnota displeje, < 266k údajů, 15 ppm/°C
FAST 40 záznamů/s, hodnota displeje, < 8k údajů
Nelze v kombinaci s datovým výstupem MODBUS
Watch-dog
reset po 400 ms
Kalibrace
při 25°C a 40 % r.v.
Komparátory
Typ
Digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 30 ms
Mód
Hystereze mez sepnutí, pásmo hystereze „Mez ±1/2 Hys.“ a čas (0…99,9 s) určující zpoždění sepnutí
Od-Do interval sepnutí a vypnutí výstupu
Dávka perioda, její násobky a čas (0…99,9 s) po který je výstup aktivní
Výstup
1x relé, přepínací kontakt (250 VAC/50 VDC, 3 A)
2x relé, přepínací kontakt (250 VAC/50 VDC, 3 A)
3x relé, přepínací kontakt (250 VAC/50 VDC, 3 A)
4x relé, přepínací kontakt (250 VAC/50 VDC, 3 A)
2x otevřený kolektor (30 VDC/100 mA)
4x otevřený kolektor (30 VDC/100 mA)
Datové výstupy
Protokol
ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS DP
Format dat
8 bitů + bez parity + 1 stop bit (ASCII)
7 bitů + sudá parity + 1 stop bit (Messbus)
Rychlost
600…230 400 Baud
0,0096…12 MBaud (PROFIBUS)
RS 232
izolovaná
RS 485
izolovaná, adresace max. 31 přístrojů
Analogové výstupy
Typ
izolovaný, programovatelný s 16bitovým D/A převodníkem, typ a rozsah výstupu je volitelný v menu
TK
15 ppm/°C
Nelinearita
±0,1 % z rozsahu
Rychlost
odezva na změnu hodnoty < 1 ms
Rozsahy
0…2 V, 0…5 V, 0…10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0…20 mA, 4…20 mA
Kompenzace
600 Ohm/12 V, 1 000 Ohm/24 V
Chybové stavy
na rozsahu 4...20 mA
indikace chybového hlášení (<3,2 mA)
detekce přerušení proudové smyčky
Pomocné napětí
Nastavitelné
5…24 VDC/max. 1,2 W
Napájení
Napájení
10…30 V AC/DC, ±10 %, PF > 0,4, I < 40 A/1 ms, izolované
80…250 V AC/DC, ±10 %, PF > 0,4, I < 40 A/1 ms, izolované
Spotřeba
< 16 W/16 VA
Jištění
Napájení je jištěno pojistko uvnitř přístroje
Provozní podmínky
Připojení
konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm2
Doba ustálení
do 15 minut po zapnutí
Pracovní teplota
-20°…60°C
Skladovací teplota
-20°…80°C
Krytí
IP64 (pouze čelní panel)
El. bezpečnost
ČSN EN 61010-1, A2
Izolační pevnost
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a datovým/anal. výstupem
4 kVAC po 1 min. mezi vstupen a releovým výstupem
2,5 kVAC po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal. výstupem
Izolační odolnost
pro stupeň znešičtění II, kategorie měření III.
napájení přístroje 670 V (ZI), 300 V (Di)*
vstup, výstup, PN 300 V (ZI), 150 V (Di)*
EMC
ČSN EN 61326-1 (Průmyslová oblast)
Seismická způsobilost
ČSN IEC 980: 1993, čl.6
Validace SW
Klasifikace ČSN IEC 62138, 61226, skupina B, C
Mechanické parametry
Materiál
Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 V-I
Rozměr
160 x 80 x 80 mm (š x v x h)
Otvor do panelu
150 x 70 mm (š x v)
Obrázky
Rozměry a instalace
Připojení
Pro sestavení objednávky nejprve zvolte požadované hodnoty přístroje.
OMB 452UNI-????????-??
Napájení
Nezáleží
?
Nezáleží
?
10...30 V AC/DC
0
80...250 V AC/DC
1
Rozšíření
Nezáleží
?
Nezáleží
?
standard
0
0...0,1/0,25/0,5/2/5A 100/250/500V)
A
3x Monitor procesů
B
na přání
Z
Komparátory
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
1x relé (přepínací)
1
2x relé (přepínací)
2
3x relé (přepínací)
3
4x relé (přepínací)
4
2x otevřený kolektor
5
4x otevřený kolektor
6
2x otevřený kolektor + 2x relé (přepínací)
7
2x bistabilní relé
A
4x bistabilní relé
B
Analogový výstup
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
ano (500 Ohm/12 V)
1
ano (1 kOhm/24 V)
2
Datový výstup
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
RS 232
1
RS 485
2
MODBUS
3
PROFIBUS
4
Pomocné napětí
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
ano
1
Sběr dat
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
RTC + data
1
Rychlá data
2
Barva displeje
Nezáleží
?
Nezáleží
?
červená
1
zelená
2
Specifikace
Nezáleží
??
Nezáleží
??
Standard
00
Vybraná kombinace je neplatná
Alternativy skladem
OMB 452UNI-10002111-00Skladem < 5 ks

Firmware

Název souboru Typ souboru Verze Language Stáhnout
OMB452UNI-A 77-500
HEX
2015 xx Stáhnout
Zobrazit starší ↓ Skrýt ↑

Software

Název souboru Typ souboru Verze Language Stáhnout
GSD OM-Profibus
GSD OM-Profibus
ZIP
2020
Stáhnout
GSDML OM-Profinet
ZIP
2020.2.33 xx Stáhnout
Zobrazit starší ↓ Skrýt ↑

CAD

Název souboru Typ souboru Verze Language Stáhnout
OMB452
DWG
2016 xx Stáhnout
Zobrazit starší ↓ Skrýt ↑

OM Link

Program OM Link je určený pro snadné nastavování, ovládání, upgrade firmware přístrojů i převodníků a visualizaci měřícího procesu.

U přístrojů ORBIT MERRET je rozhraní OM Link ve standardní výbavě. K připojení do PC přes USB je nutný kabel OML. Některé typy přístrojů mají micro USB konektor. Program lze použít k nastavování (pro 1 přístroj je zdarma) nebo sběr dat v on-line připojení přes linku RS 485.

OM Link

Program OM Link je určený pro snadné nastavování, ovládání, upgrade firmware přístrojů i převodníků a visualizaci měřícího procesu.

U přístrojů ORBIT MERRET je rozhraní OM Link ve standardní výbavě. K připojení do PC přes USB je nutný kabel OML. Některé typy přístrojů mají micro USB konektor. Program lze použít k nastavování nebo sběr dat v on-line připojení přes linku RS 485, bez omezení počtu připojených přístrojů.

IZOLOVANÝ PŘEVODNÍK • USB < > OM PŘÍSTROJE

Malý kompaktní převodník OM LINK USB s kabelem Vám zajistí bezpečné a pohodlné galvanicky oddělené připojení počítače a přístrojů ORBIT MERRET.