Přejít k hlavnímu obsahu

OMD 202UNI

OMD 202UNI

4/6 místný UNIVERÁLNÍ ZOBRAZOVAČ

Modelová řada OMD 202 jsou velkoplošné programovatelné zobrazovače pro vnitřní i vnější použití s krytím IP64.
Typ OMD 202UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupu, snadno konfigurovatelných v menu přístroje. Dalším rozšířením vstupních modulů lze rozšířit počet vstupů až na 4 (platí pro PM).
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s vícekanálovým 24 bitovým sigma-delta převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.
Displeje jsou vhodné pro zobrazení naměřených údajů ve výrobních linkách a provozech s čitelností až 80 m.

 • 4/6 místné programovatelné zobrazení
 • multifunkční vstup (DC, PM, RTD, T/C, DU)
 • tříbarevné nebo vysoce svítivé LED
 • výška displeje: 57; 100; 125 mm
 • IR ovládání
 • digitální filtry, tára, linearizace
 • velikost DIN 96 x 48 mm
 • napájení 10…30 V AC/DC nebo 80…250 V AC/DC

Rozšíření

 • pomocné napětí

 • komparátory

 • datový výstup

 • analogový výstup

 

Vstup
DC
Rozsah
volitelný v menu
±60 mV
> 100 MOhm
Vstup U
±150 mV
> 100 MOhm
Vstup U
±300 mV
> 100 MOhm
Vstup U
±1200 mV
> 100 MOhm
Vstup U
PM
Rozsah
volitelný v menu
0…20 mA
< 400 mV
Vstup I
4…20 mA
< 400 mV
Vstup I
±2 V
1 MOhm
Vstup U
±5 V
1 MOhm
Vstup U
±10 V
1 MOhm
Vstup U
±40 V
1 MOhm
Vstup U
OHM
Rozsah
volitelný v menu s automatickou změnou rozsahu
0…100 Ohm
0…1 kOhm
0…10 kOhm
0…100 kOhm
Připojení
2, 3 nebo 4drátové
RTD
Typ
volitelný v menu
EU > 100/500/1 000 Ohm s 3 850 ppm/°C
-50°…450°C
RU > 50 Ohm s 3 910 ppm/°C
-200°…1 100°C
RU > 100 Ohm s 3 910 ppm/°C
-200°…450°C
US > 100 Ohm s 3 920 ppm/°C
-50°…450°C
Připojení
2, 3 nebo 4drátové
Ni
Typ
volitelný v menu
Ni 1 000/10 000 s 5 000 ppm/°C
-50°…250°C
Ni 1 000/10 000 s 6 180 ppm/°C
-50°…250°C
Připojení
2, 3 nebo 4drátové
Cu
Typ
volitelný v menu
Cu 50/100 s 4 260 ppm/°C
-50°…200°C
Cu 50/100 s 4 280 ppm/°C
-200°…200°C
Připojení
2, 3 nebo 4drátové
T/C
Typ
volitelný v menu
J (Fe-CuNi)
-200°…900°C
K (NiCr-Ni)
-200°…1 300°C
T (Cu-CuNi)
-200°…400°C
E (NiCr-CuNi)
-200°…690°C
B (PtRh30-PtRh6)
300°…1 820°C
S (PtRh10-Pt)
-50°…1 760°C
R (Pt13Rh-Pt)
-50°…1 740°C
N (Omegalloy)
-200°…1 300°C
L (Fe-CuNi)
-200°…900°C
DU
Rozsah
Nastavení se provede ve dvou krocích:
1. nastavení číselné hodnoty pro počátek a konec rozsahu potenciometru
2. kalibrace pozice jezdce pro počátek a konec dráhy potenciometru
Napájení potenciometru
2 VDC/6 mA, odpor potenciometru > 500 Ohm
Externí vstupy
Počet
3 vstupy, na kontakt
Funkce
OFF Bez funkce
HOLD Zastavení měření (volitelně: Displej - Analogový výstup - Limity)
TARA Aktivace Táry
NUL. TA. Nulování Táry
NUL. M.M. Nulování Min/Max. hodnoty
Zobrazení
Rozsah displeje
-999…9999, 3barevné 7segmentové LED
-99999…999999, 3barevné 7segmentové LED
-999…9999, jednobarevné intenzivní LED (1200 mcd)
-99999…999999, jednobarevné intenzivní LED (1200 mcd)
Počet znaků
4 znaky (jen pro výšku 100/125 mm)
6 znaků
Výška displeje
57 mm, 100 mm, 125 mm
Barva displeje
červená, zelená, červená/zelená/oranžová
Signalizační LED
1, 2, 3, 4 Limity L1, L2, L3, L4 (červené)
T Tára (zelená)
M Min./Max. hodnota (zelená)
Popis
poslední dva znaky displeje lze použít pro zobrazení měřených veličin (jen 6místný displejí)
Desetinná tečka
nastavitelná v menu - pevná nebo plovoucí
Jas displeje
nastavitelný v menu
Zobrazované hodnoty
Kan A Hodnota z kanálu A
Fil. A Hodnota z kanálu A po úpravě digitálním filtrem
Mat. Fn. Hodnota matematické funkce
Max. Maximální hodnota
Min. Minimální hodnota
Nastavení
Ovládání
Přístroj se nastavuje a ovládá dálkovým IR ovládačem
Vybrané funkce lze ovládat i přes externí vstupy
Menu
LIGHT Obsahuje jen položky potřebné pro základní nastavení přístroje s přístupem přes heslo
PROFI Plné nastavení přístroje s přístupem přes heslo
USER Uživatelské menu libovolných položek vybraných z LIGHT/PROFI s přístupem bez hesla
Volitelné funkce
Tlačítkům na dálkovém ovladači "Left", "Up", "Down", "Enter" je možné přiřadit další funkce
ZAKAZ tlačítko je bez funkce
NUL. M.M. Nulování Min/Max hodnoty
NUL. TA. Nulování Táry
MENU Přímý přístup na vybranou položku Menu
DOC. H. Dočasné zobrazení vybraných hodnot
OM Link
Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update firmware přístroje
Program OM Link je určen také pro vizualizaci i archivaci naměřených hodnot z více přístrojů
Přesnost a funkce přístroje
TK
50 ppm/°C
Přesnost
±0,1 % z rozsahu + 1 digit
±0,15 % z rozsahu + 1 digit (RTD, T/C)
(pro zobrazení 9999 a 5 měř./s)
Přesnost měření st. konce
±1,5°C
Rychlost měření
0,1…40 měření/s
Přetížitelnost
2x; 10x (t < 30 ms)
Rozlišení (RTD, T/C)
1°C, 0,1°C, 0,01°C
Kompenzace vedení (RTD, OHM)
< 30 Ohm
Kompenzace st. konce
nastavitelná -20°…99°C, automatická
Linearizace
lineární interpolací v 50 bodech (pouze přes OM Link)
Digitální filtry
aritmetický průměr z 2…100 měření
plovoucí průměr z 2…30 měření
exponenciální průměr z 2…100 měření
zaokrouhlení nastavení zobrazovacího kroku pro displej
Funkce
Tára určená k vynulování displeje při nenulovém vstupním signálu
Min/max hodnota registrace min./max. hodnoty dosažené během měření
Špičková hodnota na displeji se zobrazuje pouze max. nebo min. hodnota
Matematické funkce
polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, mocnina, odmocnina
Matematické operace mezi vstupy
součet a podíl
Watch-dog
reset po 400 ms
Kalibrace
při 25°C a 40 % r.v.
Komparátory
Typ
Digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 30 ms
Mód
Hystereze mez sepnutí, pásmo hystereze „Mez ±1/2 Hys.“ a čas (0…99,9 s) určující zpoždění sepnutí
Od-Do interval sepnutí a vypnutí výstupu
Dávka perioda, její násobky a čas (0…99,9 s) po který je výstup aktivní
Výstup
1x relé, spínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3A)
2x relé, spínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3A)
3x relé, spínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3A)
4x relé, spínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3A)
Datové výstupy
Protokol
ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS DP
Format dat
8 bitů + bez parity + 1 stop bit (ASCII)
7 bitů + sudá parity + 1 stop bit (Messbus)
Rychlost
600…230 400 Baud
0,0096…12 MBaud (PROFIBUS)
RS 232
izolovaná
RS 485
izolovaná, adresace max. 31 přístrojů
Analogové výstupy
Typ
izolovaný, programovatelný s 16bitovým D/A převodníkem, typ a rozsah výstupu je volitelný v menu
TK
15 ppm/°C
Nelinearita
±0,1 % z rozsahu
Rychlost
odezva na změnu hodnoty < 1 ms
Rozsahy
0…2 V, 0…5 V, 0…10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0…20 mA, 4…20 mA
Kompenzace
600 Ohm/12 V
Chybové stavy
na rozsahu 4...20 mA
indikace chybového hlášení (<3,2 mA)
detekce přerušení proudové smyčky
Pomocné napětí
Nastavitelné
5…24 VDC/max. 1,2 W
Napájení
Napájení
10…30 V AC/DC, ±10 %, PF > 0,4, I > 75 A/2 ms, izolované
80…250 V AC/DC, ±10 %, PF > 0,4, I < 45 A/2 ms, izolované
Spotřeba
< 22 W/22 VA
Jištění
Napájení je jištěno pojistko uvnitř přístroje
Provozní podmínky
Připojení
kabelové průchodky
konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm2
Doba ustálení
do 15 minut po zapnutí
Pracovní teplota
-20°…60°C
Skladovací teplota
-20°…80°C
Krytí
IP64
El. bezpečnost
ČSN EN 61010-1, A2
Izolační pevnost
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a datovým/anal. výstupem
4 kVAC po 1 min. mezi vstupen a releovým výstupem
2,5 kVAC po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal. výstupem
Izolační odolnost
pro stupeň znešičtění II, kategorie měření III.
napájení přístroje 670 V (ZI), 300 V (Di)*
vstup, výstup, PN 300 V (ZI), 150 V (Di)*
EMC
ČSN EN 61326-1 (Průmyslová oblast)
Mechanické parametry
Materiál
Eloxovaný hliník, černý
Rozměr
57 mm/6 d. 375 x 119 x 88 mm
100 mm/4 d. 465 x 181 x 88 mm
100 mm/6 d. 651 x 181 x 88 mm
125 mm/4 d. 539 x 237 x 88 mm
125 mm/6 d. 754 x 237 x 88 mm
Otvor do panelu
57 mm/6 d. 367 x 111 mm
100 mm/4 d. 457 x 173 mm
100 mm/6 d. 643 x 173 mm
125 mm/4 d. 531 x 228 mm
125 mm/6 d. 746 x 228 mm
Montáž
Do panelu
Na stěnu/strop pomocí držáku (součást balení)
Obrázky
Připojení
Rozměry a instalace
Pro sestavení objednávky nejprve zvolte požadované hodnoty přístroje.
OMD 202UNI-?????????-??
Napájení
Nezáleží
?
Nezáleží
?
10...30 V AC/DC
0
80...250 V AC/DC
1
Rozšíření
Nezáleží
?
Nezáleží
?
Standardní
0
0...1/5 A, 0...30/120/500 V
A
3x 0...5/20 mA/4...20 mA/±2/5/10/40 V
B
Komparátor
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
1x relé
1
2x relé
2
3x relé
3
4x relé
4
Analogový výstup
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
ano (500 Ohm/12 V)
1
ano (1 kOhm/24 V)
2
Datový výstup
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
RS 232
1
RS 485
2
MODBUS
3
PROFIBUS
4
10/100 BaseT Ethernet
7
Pomocné napětí
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
ano
1
Výška číslic
Nezáleží
?
Nezáleží
?
57 mm
1
100 mm
2
125 mm
3
Počet číslic
Nezáleží
?
Nezáleží
?
4 číslice (100/125 mm)
1
6 číslic
3
Barva/Typ displeje
Nezáleží
?
Nezáleží
?
červená (vysoce svítivé LED)
1
zelená (vysoce svítivé LED)
2
červená/zelená/oranžová (7segmentové LED)
3
Specifikace
Nezáleží
??
Nezáleží
??
Standardní
00
Zákaznické provedení
99
Vybraná kombinace je neplatná
Pro vybranou kombinaci nejsou k dispozici žádné přístroje skladem.

Firmware

Název souboru Typ souboru Verze Language Stáhnout
OMD202UNI-A4 80-001
HEX
2019 xx Stáhnout
Zobrazit starší ↓ Skrýt ↑

Software

Název souboru Typ souboru Verze Language Stáhnout
GSD OM-Profibus
ZIP
2020 xx Stáhnout
GSDML OM-Profinet
ZIP
2020.2.33 xx Stáhnout
Zobrazit starší ↓ Skrýt ↑

OM Link

Program OM Link je určený pro snadné nastavování, ovládání, upgrade firmware přístrojů i převodníků a visualizaci měřícího procesu.

U přístrojů ORBIT MERRET je rozhraní OM Link ve standardní výbavě. K připojení do PC přes USB je nutný kabel OML. Některé typy přístrojů mají micro USB konektor. Program lze použít k nastavování (pro 1 přístroj je zdarma) nebo sběr dat v on-line připojení přes linku RS 485.

OM Link

Program OM Link je určený pro snadné nastavování, ovládání, upgrade firmware přístrojů i převodníků a visualizaci měřícího procesu.

U přístrojů ORBIT MERRET je rozhraní OM Link ve standardní výbavě. K připojení do PC přes USB je nutný kabel OML. Některé typy přístrojů mají micro USB konektor. Program lze použít k nastavování nebo sběr dat v on-line připojení přes linku RS 485, bez omezení počtu připojených přístrojů.

IZOLOVANÝ PŘEVODNÍK • USB < > OM PŘÍSTROJE

Malý kompaktní převodník OM LINK USB s kabelem Vám zajistí bezpečné a pohodlné galvanicky oddělené připojení počítače a přístrojů ORBIT MERRET.