Přejít k hlavnímu obsahu

Osciloskopy - III

Přes různorodost osciloskopů existuje určitá sada parametrů, která osciloskop charakterizuje. Na úspěšném měření se podílí také sondy, přivádějící signál do osciloskopu. A jaké jsou ty nejvýkonnější osciloskopy?

Základní parametry osciloskopů
U osciloskopů existuje podle typu apoužití mnoho různých parametrů, ale mnoho z nich je společných adávají náhled na kvalitu přístrje. Stejně jako ve fyzice ani vměření není nic ideální. Vysoký výkon na jedné straně je vykoupen jinými parametry, které musí být nižší. A cena za vysoký výkon je pak samozřejmě až vprvní řadě. Lze si vystačit i sjedním kanálem, je ale škoda se takto omezit. Dá se říci, že dva kanály jsou dnes standard iulevnějších osciloskopů. Osciloskopy MSO a MDO mají běžně několik analogových a i několik desítek digitálních vstupů.

Vstupní impedance
Vstupní impedance ovlivňuje měřený obvod. Nízkofrekvenční osciloskopy (do 10 MHz) mají odpor standardně 1 MΩ a paralelně kapacitu do 25 pF. Vysokofrekvenční mají odpor 50 Ω. Pro správné impedanční přizpůsobení se přivádí signál na vstup osciloskopu přes sondu. Sondy mohou být dodávány sosciloskopem.

Vstupní citlivost (Sensitivity)
Určuje v podstatě rozsah měřitelných (resp. zobrazitelných) napětí audává se ve V/dílek (V/div), např. 1 mV/div až 10 V/div. Osciloskop má udáno i maximální vstupní napětí. Vyšší napětí lze měřit pomocí vyso-konapěťové sondy.

Šířka pásma (Bandwidth)
Definuje rozsah frekvencí (Hz), které projdou vstupními obvody osciloskopu spokle-sem maximálně 3 dB. Všeobecně je doporučeno, aby byla šířka pásma nejméně 2× větší, než nejvyšší frekvence, které chceme měřit. Při měření signálů sostrými hranami by měla být ale šířka pásma mnohokrát vyšší, jinak dochází k výraznému zkreslení (prodloužení hran).

Spouštění časové základny (Triggering)
Jako signál pro spouštění lze použít síťovou frekvenci, vstupní signály iexterní signál. Je možné nastavovat spouštěcí úroveň, spouštění náběžnou nebo sestupnou hranou. Osciloskop může mít ještě druhou časovou základnu (ČZ) umožňující podrobnější zkoumání vybraného úseku průběhu. Základní režimy spouštění jsou: AUTO – generátor ČZ se spouští automaticky, NORM – ČZ se spustí při nastavené úrovni měřeného signálu. U digitálních osciloskopů se nabízí další možnosti spouštění. Může jít např. oněkoli-kastupňové spouštění nebo popudem ke spuštění může být výsledek matematické operace. Další parametry se týkají jen digitálních osciloskopů.

Pokračování v časopise Elektro 4/2021 str. 53

Datum:
31. 5. 2021