Přejít k hlavnímu obsahu

Vytrvalý a spolehlivý: NOVOTURN

Ultrakompaktní víceotáčkový bezkontaktní senzor RSM-2800 od firmy NOVOTECHNIK

Aplikace

•    Mobilní stroje 
•    Pohony
•    Tiskařské a papírenské stroje 
•    Zdvižné plošiny 
•    Pohony dveří a bran 
•    Robotika
•    Lankové snímače 
•    Motor sport 
•    Náhrada za vinuté drátové potenciometry 

ikonyobr. 1 Ultrakompaktní víceotáčkový bezkontaktní senzor RSM-2800

Většina dnešních víceotáčkových cenově dostupných snímačů si s sebou nese specifické nedostatky: často nesplňují požadavky na rozlišení a spolehlivost.
Optické enkodéry jsou pro mnohé aplikace příliš nákladné a pro jiné i příliš rozměrné, zatímco řešení s mechanickými převody jsou náchylná k opotřebení, trpí vůlemi  a vyžadují vysoký kroutící moment. Nová generace víceotáčkových senzorů řeší tyto problémy pomocí GMR technologie. 
Víceotáčkový snímač RSM-2800 po-skytuje absolutní údaj o poloze v rozsahu několika otáček formou lineárního signálu, a to ve vysokém rozlišení. Bezkontaktní princip fungování eliminuje mechanické opotřebení a rovněž tak i potřebu paměti napájené z baterie. Jakožto pravý „True-power-on“ systém, poskytuje pravdivý údaj o poloze ihned po přivedení napájení, a to i v případě, že došlo ke změně natočení snímače v době, kdy nebyl napájen. 
RSM-2800 nabízí vysoce kompaktní řešení pro mnohé aplikace a nahrazuje tak složitá, na údržbu náročná zařízení, čímž efektivně šetří náklady.

Technologie GMR 

Revoluční způsob snímání polohy a uchování této informace. Nevyžaduje nepřetržitý zdroj elektrické energie.  Zařízení funguje na principu GMR efektu (Giant Magneto Resistance Effect = Velký mag-netorezistenční jev). Na základě tohoto jevu je elektrický odpor vrstvené struktury GMR senzoru definován vzájemnou magnetickou orientací jednotlivých vrstev, které jsou velice tenké (v řádu nanometrů).  Za objev GMR jevu byla v roce 2007 udělena Nobelova cena za fyziku Albertu Fertovi and Peteru Grünbergovi.

Od GMR efektu k víceotáčkovému snímači

K rotujícímu hřídeli senzoru je připevněn magnet. Při jeho otáčení dochází ke změně magnetizace speciálně navrženého snímacího prvku GMR. Pro každý jednotlivý stav magnetizace je měřen elektrický odpor,který je za pomoci vhodného algoritmu převáděn na úhlovou polohou. V kombinaci s 360 ° měřicím snímačem lze tímto způsobem měřit absolutní polohu v rozsahu několika otáček.
Vysoce kompaktní víceotáčkový senzor RSM-2800 o průměru pouze 30 mm je vhodný i pro měření úhlů menších než 360 °: Pro snímání polohy hnacího hřídele, a to třeba i ve stísněných montážních prostorách, je možno využít zpřevodování přes výrazně menším ozubené kolo na hřídeli snímače RSM-2800, které je upevněno odsazeně od osy hnacího hřídele (viz Obr. 4 Příklad instalace). Tímto způsobem lze docílit až několi-kanásobné zvýšení rozlišení měření.

•    Miniaturní design 
•    Pouzdro snímače vyrobené z vysoce kvalitního, teplotně odolného plastu
•    K dispozici s integrovanou násuvnou spojkou na hřídeli pro snadné připojení nebo s profilovaným hřídelem 
•    Podlouhlé montážní otvory pro snadné mechanické nastavení
•    Měřicí rozsah 0 ... 720 ° až 0 ... 5760 °(2 až 16 otáček) 
•    Typická linearita <± 0,05 % z rozsahu
•    Analogové výstupní signály (proud, napětí, poměrové) a digitální rozhraní (SSI, SPI)
•    Celkové rozlišení pro úhel a otáčku je 16 bitů (analogové) nebo 18 bitů (digitální)

Systém True-Power-On 

Pomocí technologie GMR je možné detekovat a ukládat až 16 otáček, a to bez externího napájení nebo zálohovací baterie. I při výpadcích napájení zůstanou naměřené údaje uchovány. Tyto senzory jsou velmi přesné. Odchylka linearity je pod 0,05 %  a to v celém měřícím rozsahu!

schéma

Obr. 2 Princip technologie GMR
 

Odolný 

Protože je tento snímač také velmi robust-ní, je také vhodný pro mnoho off-road aplikací. Vyhovuje požadavkům krytí až IP67, což znamená, že v takové verzi je plně chráněn proti prachu a nepoškodí jej ani krátkodobé mělké ponoření. Nárazy nebo vibrace nemají na jeho funkci jakýkoliv vliv.

•    Dlouhá životnost
•    Stupeň krytí IP54 až IP67
•    Provozní rychlost až 800 ot / min
•    CE podle EN 61000-6-2 / -3 
•    Zpětná sledovatelost výroby snímače a jeho komponent na úroveň šarže
•    Systém True-Power-On: snímá otáčky, i když snímač není napájen. Patentovaná energeticky nezávislá technologie nevyžaduje interní mechanické převody nebo baterie
•    K dispozici s nástrčnou spojkou nebo profilovaným hřídelem
•    Snadná montáž
•    Jednokanálové nebo vícekanálové provedení
•    Rozlišení až 18 bitů 
•    Linearita až ± 0,03%
•    Bezdotykový, magnetický
•    Rozsah měření 720 ° až 5760 ° v krocích po 360 ° (2 až 16 otáček)

instalace

Obr. 4 Příklad instalace

instalace

Obr. 3 Typické příklady aplikací

Datum:
4. 10. 2021