Přejít k hlavnímu obsahu

OMD 202UQC

OMD 202UQC

4/6 místný UNIVERZÁLNÍ ČÍTAČ

Modelová řada OMD 202 jsou velkoplošné programovatelné zobrazovače pro vnitřní i vnější použití s krytím IP64.
OMD 202UQC je univerzální 6místný panelový programovatelný dvoukanálový čítač impulsů/měřič kmitočtu/vyhodnocení signálu z IRC snímačů a stopky/hodiny.
Základem přístroje je jednočipový mikroprocesor a výkonné hradlové pole, které přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.
Displeje jsou vhodné pro zobrazení naměřených údajů ve výrobních linkách a provozech s čitelností až 80 m.

 • 4/6 místné programovatelné zobrazení
 • čítač/kmitočet/hodinky/stopky
 • 0,002 Hz…1 MHz; UP/DW; IRC
 • tříbarevné nebo vysoce svítivé LED
 • výška displeje : 57; 100; 125 mm
 • IR ovládání
 • tára, preset, suma, matematické funkce
 • digitální filtry, vstupní filtry
 • velikost DIN 96 x 48 mm
 • napájení 10…30 V AC/DC nebo 80…250 V AC/DC

Rozšíření

 • pomocné napětí

 • komparátory

 • datový výstup

 • analogový výstup

 

 

Vstup
UQC
Vstup
volitelný v menu
na kontakt, TTL, NPN/PNP, Linkový
0…60 V, komparační úrovně jsou nastavitelné v menu
Vstupní kmitočet
0,002 Hz…1 MHz
0,002 Hz…500 kHz (Mód QUADR a UP/DW)
Měřicí mód
SINGLE Čítač/Kmitočet
A + B Čítač/Kmitočet s funkcí AND
xNOR Čítač/Kmitočet s funkcí NOR
STRIDA Měření střídy
QUADR Čítač/Kmitočet pro IRC snímač
UP/DW Čítač/Kmitočet
UP - DW Čítač/Kmitočet
TIME Stopky
RTC Hodiny
Časová základna
0,05/1/2/3/5/10/20 s
1/2/5/10 min
Kalibrační koeficient
0,00001…999999
Preset
0…999999
Vstupní filtr
vypnutý
1/10/100/250/500/1 000 kHz
1/10/45/55/65/100 Hz
2/5/10 s
1/10 min
Funkce
Preset počáteční nenulová hodnota, která je načtena vždy po vynulování přístroje
Aktuální hodnota jednorázové nastavení počáteční hodnoty
Sumace registrace počtu při směnného provozu
Externí vstupy
Počet
3 vstupy, na kontakt
Funkce
OFF Bez funkce
HOLD Zastavení měření (volitelně: Displej - Analogový výstup - Limity)
TARA Aktivace Táry
CLEAR Nulování displeje
SUMA Zobrazení sumy
CL.SUM. Nulování sumy
NUL. M.M. Nulování Min/Max. hodnoty
Zobrazení
Rozsah displeje
-999…9999, 3barevné 7segmentové LED
-99999…999999, 3barevné 7segmentové LED
-999…9999, jednobarevné intenzivní LED (1200 mcd)
-99999…999999, jednobarevné intenzivní LED (1200 mcd)
Počet znaků
4 znaky (jen pro výšku 100/125 mm)
6 znaků
Výška displeje
57 mm, 100 mm, 125 mm
Barva displeje
červená, zelená, červená/zelená/oranžová
Signalizační LED
1, 2, 3, 4 Limity L1, L2, L3, L4 (červené)
T Tára (zelená)
M Min./Max. hodnota (zelená)
Popis
poslední dva znaky displeje lze použít pro zobrazení měřených veličin (jen 6místný displejí)
Desetinná tečka
nastavitelná v menu - pevná nebo plovoucí
Jas displeje
nastavitelný v menu
Zobrazované hodnoty
COUNT. Hodnota z kanálu Čítač
FREQ. Hodnota z kanálu Kmitočet
Nastavení
Ovládání
Přístroj se nastavuje a ovládá dálkovým IR ovládačem
Vybrané funkce lze ovládat i přes externí vstupy
Menu
LIGHT Obsahuje jen položky potřebné pro základní nastavení přístroje s přístupem přes heslo
PROFI Plné nastavení přístroje s přístupem přes heslo
USER Uživatelské menu libovolných položek vybraných z LIGHT/PROFI s přístupem bez hesla
Volitelné funkce
Tlačítkům "Left", "Up", "Down", "Enter" je možné přiřadit další volitelné funkce
ZAKAZ tlačítko je bez funkce
COUNT. Zobrazení hodnoty - kanál Čítač
FREQ. Zobrazení hodnoty - kanál Kmitočet
CLEAR Nulování Čítače
TARE Aktivace funkce Tára
CL. SUM. Nulování Sumy
SUM. Zobrazení Sumy
NUL. TA. Nulování Táry
MENU Přímý přístup na vybranou položku Menu
DOC. H. Dočasné zobrazení vybraných hodnot
START Start pro Stopky/hodiny
PAUZA Do dalšího stisku bude na displeji zobrazena poslední hodnota
CLR Nulování pro Stopky/Hodiny
STOP Stop pro Stopky/Hodiny
CLR. ST. Zastavení a vynulování Stopek/Hodin
OM Link
Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update firmware přístroje
Program OM Link je určen také pro vizualizaci i archivaci naměřených hodnot z více přístrojů
Přesnost a funkce přístroje
TK
50 ppm/°C
Přesnost
±0,01 % z rozsahu + 1 digit (kmitočet)
Přetížitelnost
2x; 10x (t < 30 ms)
Linearizace
lineární interpolací v 50 bodech (pouze přes OM Link)
Digitální filtry
aritmetický průměr z 2…100 měření
plovoucí průměr z 2…30 měření
exponenciální průměr z 2…100 měření
zaokrouhlení nastavení zobrazovacího kroku pro displej
vstupní filtr propustí vstupní signál v rozsahu 1 MHz…10 min
Funkce
Tára určená k vynulování displeje při nenulovém vstupním signálu
Min/max hodnota registrace min./max. hodnoty dosažené během měření
Špičková hodnota na displeji se zobrazuje pouze max. nebo min. hodnota
Preset počáteční nenulová hodnot, která je načtena vždy po vynulování čítače
Sumace registrace počtu při směnném provozu
Aktuální hodnota jednorázové nastavení počáteční hodnoty
Matematické funkce
polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, mocnina, odmocnina, sin x
Zálohování času
Lithiový článek CR 2032RV, 3V/220 mAh
Watch-dog
reset po 400 ms
Kalibrace
při 25°C a 40 % r.v.
Komparátory
Typ
Digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 30 ms
Mód
Hystereze mez sepnutí, pásmo hystereze „Mez ±1/2 Hys.“ a čas (0…99,9 s) určující zpoždění sepnutí
Od-Do interval sepnutí a vypnutí výstupu
Dávka perioda, její násobky a čas (0…99,9 s) po který je výstup aktivní
Výstup
1x relé, spínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3A)
2x relé, spínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3A)
3x relé, spínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3A)
4x relé, spínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3A)
Datové výstupy
Protokol
ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS DP
Format dat
8 bitů + bez parity + 1 stop bit (ASCII)
7 bitů + sudá parity + 1 stop bit (Messbus)
Rychlost
600…230 400 Baud
0,0096…12 MBaud (PROFIBUS)
RS 232
izolovaná
RS 485
izolovaná, adresace max. 31 přístrojů
Analogové výstupy
Typ
izolovaný, programovatelný s 16bitovým D/A převodníkem, typ a rozsah výstupu je volitelný v menu
TK
15 ppm/°C
Nelinearita
±0,1 % z rozsahu
Rychlost
odezva na změnu hodnoty < 1 ms
Rozsahy
0…2 V, 0…5 V, 0…10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0…20 mA, 4…20 mA
Kompenzace
600 Ohm/12 V, 1 000 Ohm/24 V
Chybové stavy
na rozsahu 4...20 mA
indikace chybového hlášení (<3,2 mA)
detekce přerušení proudové smyčky
Pomocné napětí
Nastavitelné
5…24 VDC/max. 1,2 W
Napájení
Napájení
10…30 V AC/DC, ±10 %, PF > 0,4, I > 75 A/2 ms, izolované
80…250 V AC/DC, ±10 %, PF > 0,4, I < 45 A/2 ms, izolované
Spotřeba
< 22 W/22 VA
Jištění
Napájení je jištěno pojistko uvnitř přístroje
Provozní podmínky
Připojení
kabelové průchodky
konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm2
Doba ustálení
do 15 minut po zapnutí
Pracovní teplota
-20°…60°C
Skladovací teplota
-20°…80°C
Krytí
IP64
El. bezpečnost
ČSN EN 61010-1, A2
Izolační pevnost
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a datovým/anal. výstupem
4 kVAC po 1 min. mezi vstupen a releovým výstupem
2,5 kVAC po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal. výstupem
Izolační odolnost
pro stupeň znešičtění II, kategorie měření III.
napájení přístroje 670 V (ZI), 300 V (Di)*
vstup, výstup, PN 300 V (ZI), 150 V (Di)*
EMC
ČSN EN 61326-1 (Průmyslová oblast)
Mechanické parametry
Materiál
Eloxovaný hliník, černý
Rozměr
57 mm/6 d. 375 x 119 x 88 mm
100 mm/4 d. 465 x 181 x 88 mm
100 mm/6 d. 651 x 181 x 88 mm
125 mm/4 d. 539 x 237 x 88 mm
125 mm/6 d. 754 x 237 x 88 mm
Otvor do panelu
57 mm/6 d. 367 x 111 mm
100 mm/4 d. 457 x 173 mm
100 mm/6 d. 643 x 173 mm
125 mm/4 d. 531 x 228 mm
125 mm/6 d. 746 x 228 mm
Montáž
Do panelu
Na stěnu/strop pomocí držáku (součást balení)
Obrázky
Připojení
Rozměry a instalace
Pro sestavení objednávky nejprve zvolte požadované hodnoty přístroje.
OMD 202UQC-?????????-??
Napájení
Nezáleží
?
Nezáleží
?
10...30 V AC/DC
0
80...250 V AC/DC
1
Rozšíření
Nezáleží
?
Nezáleží
?
Kontakt, TTL, NPN/PNP, úroveň: 25 mV…60 V
A
SSI vstup
B
Linkový vstup
C
Komparátor
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
1x relé
1
2x relé
2
3x relé
3
4x relé
4
Analogový výstup
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
ano (500 Ohm/12 V)
1
ano (1 kOhm/24 V)
2
Datový výstup
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
RS 232
1
RS 485
2
MODBUS
3
PROFIBUS
4
10/100 BaseT Ethernet
7
Pomocné napětí
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
ano
1
Výška číslic
Nezáleží
?
Nezáleží
?
57 mm
1
100 mm
2
125 mm
3
Počet číslic
Nezáleží
?
Nezáleží
?
4 číslice (100/125 mm)
1
6 číslic
3
Barva/Typ displeje
Nezáleží
?
Nezáleží
?
červená (vysoce svítivé LED)
1
zelená (vysoce svítivé LED)
2
červená/zelená/oranžová (7segmentové LED)
3
Specifikace
Nezáleží
??
Nezáleží
??
Standardní
00
ADEL-st.SW, odst. LED C/F+ LED tečky vpravo
01
ADEL- vše jako 01+ přednastavení jako denní počíta
02
Zákaznické provedení
99
Vybraná kombinace je neplatná
Pro vybranou kombinaci nejsou k dispozici žádné přístroje skladem.

Firmware

Název souboru Typ souboru Verze Language Stáhnout
OMD202UQC-4 80-003 OMD
HEX
2013 xx Stáhnout
Zobrazit starší ↓ Skrýt ↑

Software

Název souboru Typ souboru Verze Language Stáhnout
GSD OM-Profibus
ZIP
2020 xx Stáhnout
GSDML OM-Profinet
ZIP
2020.2.33 xx Stáhnout
Zobrazit starší ↓ Skrýt ↑

OM Link

Program OM Link je určený pro snadné nastavování, ovládání, upgrade firmware přístrojů i převodníků a visualizaci měřícího procesu.

U přístrojů ORBIT MERRET je rozhraní OM Link ve standardní výbavě. K připojení do PC přes USB je nutný kabel OML. Některé typy přístrojů mají micro USB konektor. Program lze použít k nastavování (pro 1 přístroj je zdarma) nebo sběr dat v on-line připojení přes linku RS 485.

OM Link

Program OM Link je určený pro snadné nastavování, ovládání, upgrade firmware přístrojů i převodníků a visualizaci měřícího procesu.

U přístrojů ORBIT MERRET je rozhraní OM Link ve standardní výbavě. K připojení do PC přes USB je nutný kabel OML. Některé typy přístrojů mají micro USB konektor. Program lze použít k nastavování nebo sběr dat v on-line připojení přes linku RS 485, bez omezení počtu připojených přístrojů.

IZOLOVANÝ PŘEVODNÍK • USB < > OM PŘÍSTROJE

Malý kompaktní převodník OM LINK USB s kabelem Vám zajistí bezpečné a pohodlné galvanicky oddělené připojení počítače a přístrojů ORBIT MERRET.